Projekt 360 – wyliczenie dochodowości przedsięwzięcia

W poniższym artykule przeanalizujemy takie dane jak budżet reklamowy, koszt pozyskania zamówienia, średnia cena sprzedaży, średni zysk oraz dochód. Poniższe wyliczenia wynikają z danych pozyskanych z ponad 2400 aktywnych sklepów w TakeDrop oraz raportów kampanii, które są przesyłane do TakeDrop.

Na początku należy zaznaczyć, że wyliczenia rzetelnie oddają średnią sprzedaż jednak kluczowy jest tak zwany czynnik ludzki. Za sukcesem stoją następujące determinanty:

wybór produktu do sprzedaży
odpowiednie przygotowanie opisu produktu
– przygotowanie kampanii reklamowej
– skalowanie kampanii z dobrymi wynika i wyłączanie tych ze złymi.


Wszystkie powyższe aspekty są należycie i zrozumiale omówione w części merytorycznej Projektu 360°. TakeDrop dokłada należytej staranności aby uczestnik Projektu poprawnie realizował zadania przez między innymi działania takie jak:

– dziennik aktywności (analizuje między innymi kroki wykonywane na platformie TakeDrop, poświęcony czas, poprawność wykonanych zadań)
– dedykowany opiekun, który w cotygodniowych konsultacjach analizuje postępy Uczestnika, służy pomocą oraz pilnuje realizacji celu jakim jest wygenerowanie 30 000 zł przychodu netto w 3 miesiące.
– raporty kampanii, które uczestnika przesyła do TakeDrop a te są analizowane przez nasz system oraz dedykowanego opiekuna.

WSTĘP DO ANALIZY DANYCH

 1. Podstawowe dane.

  dzienny budżet na kampanie: Jest to dzienna kwota, którą chcesz przeznaczyć na pozyskiwanie nowych klientów. Na początkowym etapie budżet na poziomie 5 000 – 20 000 zł miesięcznie jest rozsądny i wyliczenia będą bliskie rzeczywistości. Im wyższy budżet, tym precyzyjniej należy ustawiać kampanie. Nie zalecamy w pierwszym miesiącu wyższych budżetów niż 40 000 PLN. UWAGA: budżet nie oznacza, iż takimi środkami musisz dysponować. Dla przykładu: wydajesz jednego dnia 200 zł, pozyskujesz 10 zamówień co przekłada się na 833 zł przychodu. Opłacasz koszt produktu w hurtowni, kampanię reklamową i uzyskujesz 74 zł dochodu. Dochód inwestujesz dalej i kolejnego dnia podnosisz budżet reklamowy. W ten sposób w ciągu paru tygodni można dojść do dziesięciotysięcznych budżetów zaczynając od paru tysięcy własnych środków.

  budżet na remarketing: jest to bardzo ważny element strategii reklamowej. Zalecamy około 30% całkowitego budżetu przeznaczać na remarketing czyli dotarcie do użytkowników, którzy już mieli kontakt z Twoim sklepem. Dzielimy ich między innymi na grupy osób które:

  – widziały Twój produkt
  – dodały do koszyka ale nie zakupiły
  – były w kasie, ale nie dokonały zakupu


  Każda z tych grup odbiorców dzielona jest na czas. Np. dodał do koszyka produkt w ciągu ostatni 3 dni. Im więcej czasu upłynęło od momentu, kiedy wykonał akcję tym mniejsza szansa na konwersje – dokonanie zakupu. W związku z tych zalecamy, aby remarketing opierać o osoby, które weszły w interakcję z produktem w ciągu maksymalnie 7 ostatnich dni.

  Ilość kampanii: co do zasady im więcej kampanii tym lepiej – dzięki temu zdobędziesz pogląd na to, które kampanie działają lepiej a które gorzej. Dla przykładu: jeśli uruchomisz jedną kampanię, to nie będziesz mieć możliwość jej porównania z inną i tym samym nie wiesz czy to dobra, średnia czy zła kampania. Zalecamy przynajmniej 5 kampanii na początkowym etapie. Wraz z ilością sklepów które prowadzisz oraz produktów, które promujesz ilość kampanii będzie sukcesywnie rosła.

  Średnia cena sprzedaży: z danych, które posiada TakeDrop średnia cena produktu to 82 zł. Nasze założenia, o których więcej mówimy w materiałach szkoleniowych to produkt do 100 zł. Dlaczego? Dużo łatwiej skutecznie przekonać klienta do zakupu o stosunkowo niskiej wartości.

  Średni zysk: jak wyżej, dane które posiada TakeDrop wskazują na średni zysk na produkcie w wysokości 27 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że TakeDrop nie posiada danych na temat wewnętrznych ustaleń sprzedawców z hurtowniami i zysk ten powinien być większy. W wyliczeniach przejmujemy jednak kwotę 27 zł.
 2. Koszt pozyskania zamówienia

  Kampania 1,2,3,4,5: jak wcześniej zostało już przedstawione sugerujemy przygotowanie przynajmniej 5 kampanii reklamowych. Każda z nich co do zasady będzie miała inne wyniki. Wpływ na to ma grupa odbiorców, kreacja reklamowa i inne elementy, które szerzej omówione są w know – how przekazywanym do przystąpieniu do Projektu 360. W związku z tym kampanie będą miały różne koszty pozyskania zamówienia i dla rzetelności danych zostały przedstawione wyniki, które obserwujemy na początkowym etapie u uczestników Projektu 360.

  Remarketing: zgodnie z wcześniejszymi założenia powinniśmy wydawać około 30% całkowitego budżetu na dotarcie do osób, które miały już interakcję z reklamowanym produktem. To właśnie ta kampania będzie generować największy zwrot z inwestycji. W naszych materiałach szkoleniowych uczymy jak konstruować perswazyjne przekazy, które motywują do zakupu.

  Powyższe akapity opisują kolumnę A oraz B. Przeanalizuj je i przejdź do kolejnej części.

Kolumny E – jest to podzielony dzienny budżet reklamowy na ilość kampanii. W omawiamy przypadku daje to 30 zł, które powinny być równo rozłożone na kampanie (na etapie testowania, w późniejszych etapach mogą być różne.).
Kolumna F – jest to średnia ilość sprzedanych produktów biorąc pod uwagę budżet oraz koszt zamówienia.
Kolumna G – Przychód czyli łączna suma sprzedanych produktów.
Kolumna H – Przychód – koszt pozyskania zamówienia – koszt produktu = zysk

Omówienie: na czerwono zostały zaznaczone kampanie, które osiągają ujemny profit. Trzeba brać pod uwagę, że takie sytuacje są możliwe a niemalże pewne na początkowym etapie. Stąd zalecamy przygotowanie większej ilości kampanii aby wykluczyć te, które osiągają złe wyniki. Na żółto zaznaczona jest kampania, która jest na pograniczu rentowności. W takich sytuacjach zalecamy, o ile właściciel sklepu silnie wierzy w produkt, dalsze kontunuowanie kampanii. Na zielono widzimy te, które generują nam zysk.

Jak łatwo zauważyć w przypadku dobrych kampanii widać znaczne różnice w rentowności. Zadaniem właściciela sklepu jest taka praca z kampaniami aby kampanie nieustannie analizować i optymalizować celem maksymalizacji zysku.

PODSUMOWANIE DANYCH

Przy założeniu dziennego budżetu na poziomie 200 zł właściciel sklepu powinien wygenerować 10 zamówień, 833 zł przychodu i dzienny zysk na poziomie 74 zł. W obliczu całego miesiąca daje to 2227 zł zysku, w ciągu 3 miesięcy 74 959 zł przychodu i 6682 zł zysku. Jeśli zatrzymać się na budżecie 200 zł dziennie, to w skali roku biznes wygeneruje 26 727 zł. Oczywiście jest to bardzo mało. Każdy przedsiębiorca posiada stałe koszty i po ich pokryciu dochód znacznie maleje.

Przyjrzyjmy się zatem sytuacji w której po początkowych testach, nauce, popełnieniu pierwszych błędów i wyciągnięciu z nich wniosków przejdziemy do budżetu 600 zł dziennie.

W tym wariancie dalej posiadamy kampanie, które generują dla nas straty. Jest to nieodłączny element prowadzenia działań reklamowych. Z czasem jednak straty będą coraz mniejsze ze względu na doświadczenie i coraz lepsze “wyczucie” tego biznesu. W omawianym przypadku inwestujemy 600 zł w reklamę i tego samego dnia wraca do nas budżet reklamowy, pokrywamy koszt produktu i generujemy 223 zł zysku. W zestawieniu miesięcznym daje to 6682 zł. Rok to kwota 80 180 zł.

Na platformie TakeDrop są prowadzone sklepy, które wydają ponad 10 000 zł dziennie na reklamę. Jest to jednak na tyle znaczna kwota, że nie będziemy przedstawiać dla niej tabeli z wyliczeniami, ponieważ wyższe budżety rządzą się innymi prawami niż te opisane wyżej.

PODSUMOWANIE

Kluczem do rozwoju sklepu są dobrze wybrane i przygotowane do sprzedaży produkty oraz kampanie reklamowe. Każdą kampanię należy analizować, optymalizować i w razie potrzeby wyłączyć. Wraz z coraz większym doświadczeniem należy podnosić wydatki na reklamę, jednak trzeba robić to na chłodno, bez zbędnego pośpiechu i gwałtownych zmian.

Dla osób, które wniosły opłatę rezerwacyjną przesyłamy wzór powyższych wyliczeń oraz TOP 5 produktów, które w TakeDrop sprzedały się ponad 10 000 razy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.Jeśli chcesz dołączyć do projektu to wypełnił ankietę dostępną tutaj. Jeśli wypełniłeś ankietę, jednak nie wniosłeś opłaty, to możesz dokonać jej tutaj. Po zaksięgowaniu płatności prześlemy powyższe materiały. Nawet jeśli nie dostaniesz się do projektu, będziesz mógł je zatrzymać i aplikować w późniejszym terminie.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *